Türk Müziği Bölümü

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Türk Müziği kavramının altında Halk Müziği ve Türk Klasik Müziği’nin birbirinden ayrılmaz iki değer olduğu anlayışının özellikle vurgulanmaya çalışıldığı, ders programları ile de bu birlikteliğin tavizsiz ifade edilmeye çalışıldığı bölümdür. Türk Müziği Bölümü’nde Halk Müziği Ana sanat dalının aktif olarak eğitime devam ettiği, Klasik Türk Müziği ana sanat dalının etkinliği üzerinde de yoğun çalışmaların devam ettiği husus, Devlet Konservatuvarı’nın gündemini teşkil etmektedir. Eğiitim Süresi: 4 yıl

Bölüm Başkanı; Öğr. Gör. Kemal KARAÖZ 0 262 303 43 42 kemal.karaoz@kocaeli.edu.tr
Bölüm Sekreteri; Mustafa Savaş 0 262 303 43 36 mustafa.savas@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors