Türk Müziği Bölümü

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Türk Müziği ana başlığı altında Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği’nin birbirinden ayrılmaz iki değer olduğu anlayışının özellikle vurgulanmaya çalışıldığı, ders programları ile de bu birlikteliğin tavizsiz ifade edilmeye çalışıldığı bölümdür.

Türk Halk Müziği Anasanat Dalının mevcut öğretimine devam ettiği süreçte Klasik Türk Müziği adı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 7.3.2019 tarihli toplantısında alınan kararla faaliyete geçmiş olup, 2019 - 2020 öğretim yılında özel yetenek sınavı ile ilk öğrencilerini almış bulunmaktadır.YÖK’ün 15.04.2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı sonucunda alınan kararla Klasik Türk Müziği Anasanat Dalı, 2020 / 2021 Öğretim yılı itibarıyla Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı adı altında çalışmalarına devam edecektir. Her iki anasanat dalında dört yıllık lisans öğretimi veren Türk Müziği Bölümü, konser, dinleti, söyleşi, seminer, masterclass, workshop çalışmaları ile kentin ve ülke kültür sanat camiasına katkıda bulunmaktadır.

Prof. Özgül TURGAY – Bölüm Başkanı
Prof. Nesibe Özgül Turgay – Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üy. Kenan Serhat İNCE – Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors