Müzik Bölümü

MÜZİK BÖLÜMÜ

Çok sesli müziğin, çalgıları ve teorisi ile birlikte tüm ayrıntılarıyla ele alındığı “Müzik Bölümü” uluslararası sistem ile birlikte yürüyen aynı zamanda geleneksel birikime sahip öğretim kadrosunun elinde şekillenmiş bir müfredat ve anlayış çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. Tüm dünya müzik okulları ile yapılan bilgi alışverişinin sayesinde eş zamanlı bir müfredat ve öğretim yapısı ile alana hâkim öğrenciler yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Eğiitim Süresi: 4 yıl

Prof. Zaliha Didem Erken - Bölüm Başkanı
Doç. Tuncer ÖNDER - Piyano - Gitar Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Revnak YENGİ – Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Gökçe SARVAN - Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Gonca BİLGET - Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors