Hakkımızda

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı mevcut üç bölümü ile sanatın evrenselliği doğrultusunda, kendi kültürünü ifâde yönünden yetkinliğe sahip, aynı zamanda dünya üzerindeki diğer seslere de hâkim olmayı başarabilmiş olan nesillerin yön aldığı kurum olma çabasındadır. Bölgesel çalgılar ile uluslararası müziklerde vâr olan çalgıların bir çatı altında eğitiminin verildiği Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, öğrencilerin farklı bölümlerde, (Türk Müziği, Müzik, Müzikoloji) farklı yapılara ait müzik kültürlerine sahip olan arkadaşları ile birlikte, aynı ortamı paylaşarak, tek çatı altında, bilgi alışverişini sağlayıp, kendilerini geniş çaplı geliştirmeleri planlanmakta olup, bu planın uygulamada başarılı sonuçlar verdiği, kuruluşundan bu yana geçen yıllar içerisinde tespit edilmiş bulunmaktadır.

Doğu ve Batı’yı aynı çatı altında analiz ve icrâ etme çalışmalarını başarı ile yürütmekte olan Devlet Konservatuvarı, seminer, sempozyum, kongre, panel, çalıştay, festival, konser, resital, dinleti…gibi etkinlikler ile mevcut öğrencilerin yanı sıra, çevre halkının kültür sanat gelişimine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Doğu ve Batı’yı aynı çatı altında analiz ve icrâ etme çalışmalarını başarı ile yürütmekte olan Devlet Konservatuvarı, seminer, sempozyum, kongre, panel, çalıştay, festival, konser, resital, dinleti…gibi etkinlikler ile mevcut öğrencilerin yanı sıra, çevre halkının kültür sanat gelişimine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türk Müziği Bölümü

̈Türk Müziği kavramının altında Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği’nin birbirinden ayrılmaz iki değer olduğu anlayışının özellikle vurgulanmaya çalışıldığı, ders programları ile de bu birlikteliğin tavizsiz ifade edilmeye çalışıldığı bölümdür. Türk Müziği Bölümü’nde Halk Müziği Ana sanat dalının aktif olarak eğitime devam ettiği bölüm, Geleneksel Türk Müziği Ana Sanat Dalında 2019 / 2020 öğretim yılında aktive ederek öğrenci alımına başlamıştır. Türk Müziği Bölümü himayesinde yürütülen lisansüstü çalışmalar çerçevesinde Türk Müziği Anabilim Dalı, “Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Müzik Bölümu

Çok sesli müziğin, çalgıları ve teorisi ile birlikte tüm ayrıntılarıyla ele alındığı “Müzik Bölümü” uluslararası sistem ile birlikte yürüyen aynı zamanda geleneksel birikime sahip öğretim kadrosunun elinde şekillenmiş bir müfredat ve anlayış çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. Tüm dünya müzik okulları ile yapılan bilgi alışverişinin sayesinde eş zamanlı bir müfredat ve öğretim yapısı ile alana hâkim öğrenciler yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.

Müzikoloji Bölümu

Müzikoloji Biliminin gerekliliğini, icracıya ve sese kazandırdığı katkıları önemseyen bir anlayış ile kurulan Müzikoloji Bölümü, yazılı kaynakların analizi, doğu ve batı anlayışını ayırmadan ve analiz edilmiş geleneğin yazıya aktarılması hususu üzerinde ciddiyetle duran ve de öğrenciyi “müzikolog” olma yolunda itina ile eğiten bir bölümdür. Aktif eğitime “Müzikoloji” Anabilim Dalı adı ile devam eden birim, uluslararası yayınlar ve toplantıların takip edilmesi hususuna özen göstermektedir. Müzikoloji Bölümü himayesinde yürütülen “Geleneksel Kültürler ve Müzikler Anabilim Dalı” Tezli Yüksek Lisans Programı 2021 yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors