Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Türk Müziği Bölümü

TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI

Giriş sınavları:

Dikte ve Seçme Sınavı adı altında iki aşamada yapılır.

1. Dikte Sınavı: Bu sınavda aday TOPLU DİKTE sınavını 100 üzerinden en az 50 puan alarak başarmak zorundadır.

2. Seçme Sınavı:

Bu sınavda aday;

a) Tek ses, iki ses duyuşuna, üç ve dört sesli akorlar ile ezgi ve ritim duyuşuna, solfej deşifresine ilişkin soruları yanıtlar.

b) Başta “bağlama” olmak üzere, en az bir THM çalgısı çalabilmesinin yanında, eğer varsa diğer bir çalgı ve çalgılardaki becerilerini de gösterebilir.

c) Ayrıca adaya, müziğe ve özelde Türk Halk Müziğine ilgisini, beklentilerini, amaçlarını, Türk Halk Müziği hakkında genel müzik bilgisini ve kültürünü değerlendirmek üzere sorular yöneltilir. Sınav kurulu, adayın yukarıda adı geçen v.b. konulardaki birikimini sınar.
© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 32 / +90 (262) 303 43 34