Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Müzikoloji Bölümü

 
GENEL MÜZİKOLOJİ  ANABİLİM DALI
 
Giriş sınavları: Eleme ve Seçme Sınavı adı altında iki aşamada yapılır.
1. Dikte Sınavı: Bu sınavda aday TOPLU DİKTE sınavını 100 üzerinden en az 50 puan alarak başarmak zorundadır.
2. Seçme Sınavı: Bu sınavda aday;
a) Tek ses, iki ses duyuşuna, üç ve dört sesli akorlar ile ezgi ve ritim duyuşuna, solfej deşifresine ilişkin soruları yanıtlar.
b) Adaya, müziğe ve özelde müzikolojiye ilgisini, amaçlarını, müzik tarihi bilgisini ve kültürünü değerlendirmek üzere sorular yöneltilir.
Bu sınavda adayın armoni, form bilgisi ve çalgı bilgisi birikimi de sınanır.
© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 32 / +90 (262) 303 43 34