Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Müzik Bölümü

GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

KOMPOZİSYON Sanat DALI

Kompozisyon Sınavı: Bu sınavda adayın yeterliği; kompozisyon  yeteneği, duyuş (tonalite değişimleri) ve piyano alanlarında sınanır. Aday sınav komisyonuna kendi kompozisyonlarından oluşan bir dosyayı üç takım olarak sunar. Ayrıca, adayın sınav günü kendisine verilecek parça başlangıçlarından birini; yaklaşık iki saat içinde, bir kompozisyon oluşturacak biçimde sürdürüp tamamlanması istenir. Bu sınavda adayın kompozisyon ve duyuş yeterliği sınanır.Sınav Komisyonu adayın armoni ve müzik formları konusundaki birikimini de sınar.

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

(Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas Sanat Dalları )

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI

(Flüt, Klarinet, Trombon )

PİYANO – GİTAR ANASANAT DALI

(Piyano- Gitar Sanat Dalları)

Çalgı Yeterlik Sınavı; Bu sınavda aday, Devlet Konservatuvarı lise devresi 12. sınıf programını başarmak zorundadır. Adayın Çalgı Yeterlik Sınavından başarılı olabilmesi için en az  50 puan alması gereklidir.

Çalgı Yeterlik Sınavına girecek adaylar, kendilerinden başarmaları  istenen düzeye  ait çalgılarına özel programları Müzik Bölüm Sekreterliğinden temin etmelidirler.
© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 32 / +90 (262) 303 43 34